Kumpulan Doa


Kumpulan Doa
Kumpulan Doa sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits


Banyak buku do’a yang tersebar di tengah masyarakat Islam. Ada yang berpedoman dengan ajaran Al-Qur’an, Sunnah, atau lainnya. Kadang masyarakat awam tidak dapat membedakan antara do’a yang sejalan dengan ajaran Nabi Saw dan mana yang tidak. Sedangkan do’a yang tidak berdasarkan ajaran Nabi Saw, ada yang berbau syirik, menyesatkan dan terkadang dapat menghapus aqidah Islam secara total.


Kumpulan doa berikut ini merupakan doa-doa yang tidak diragukan keshahihannya karena bersumberkan Al-Quran dan Hadits, dua sumber utama ajaran Islam.

Free E-Book kumpulan doa berupa file pdf berisi tidak kurang dari 120 doa harian Muslim, mulai doa bangun tidur hingga beberapa adab dan kebaikan doa. Dibahas pula Keutamaan Doa & Dzikir.

1    Bacaan ketika bangun dari tidur
2    Do’a ketika mengenakan pakaian
3    Do’a mengenakan pakaian baru
4    Do’a untuk orang yang mengenakan pakaian baru
5    Bacaan ketika menaggalkan pakaian
6    Doa masuk WC
7    Doa keluar dari WC
8    Bacaan sebelum wudhu’
9    Bacaan setelah wudhu’
10    Bacaan ketika keluar rumah
11    Bacaan apabila masuk rumah
12    Do’a pergi ke masjid
13    Do’a masuk masjid
14    Do’a keluar dari masjid
15    Bacaan ketika mendengar adzan
16    Do’a istiftah
17    Do’a ruku’
18    Do’a bangun dari ruku’
19    Do’a sujud
20    Do’a duduk antara dua sujud
21    Do’a sujud tilawah
22    Tasyahud
23    Membaca shalawat Nabi  setelah tasyahud
24    Do’a setelah tasyahud akhir sebelum salam
25    Dzikir setelah shalat
26    Do’a shalat istikharah
27    Dzikir pagi dan petang
28    Dzikir menjelang tidur
29    Do’a jika terbangun pada malam hari
30    Do’a apabila ada yang menakutkan dalam tidur
31    Apa yang dilakukan jika bermimpi buruk
32    Do’a qunut witir
33    Dzikir setelah salam shalat witir
34    Do’a saat gundah dan berduka
35    Do’a untuk kesedihan yang mendalam
36    Do’a saat bertemu musuh dan penguasa
37    Do’a saat takut menghadapi  penguasa dzalim
38    Do’a atas musuh
39    Do’a saat takut terhadap suatu kaum/ kelompok
40    Do’a bagi yang mengalami keraguan dalam iman
41    Do’a agar dapat melunasi hutang
42    Do’a saat ragu dalam shalat dan bacaannya
43    Do’a orang yang mengalami kesulitan
44    Ucapan orang yang melakukan dosa
45    Do’a mengusir setan dan bisikannya
46    Do’a saat mengalami sesuatu yang tidak diinginkan
47    Ucapan bagi orang yang mendapatkan kelahiran dan jawabannya
48    Do’a perlindungan bagi anak
49    Do’a kepada orang yang sakit
50    Keutamaan mengunjungi orang sakit
51    Do’a orang sakit yang tidak bisa sembuh
52    Membimbing (talqin) orang yang sekarat
53    Do’a saat terkena musibah
54    Do’a saat memejamkan mata mayat
55    Do’a shalat jenazah
56    Do’a untuk mayat anak kecil
57    Do’a ta’ziah
58    Bacaan saat memasukkan mayat ke liang kubur
59    Do’a setelah mayat dimakamkan
60    Do’a ziarah kubur
61    Do’a apabila ada angin ribut
62    Do’a saat mendengar petir
63    Do’a untuk minta hujan
64    Do’a apabila hujan turun
65    Bacaan setelah hujan turun
66    Do’a agar hujan berhenti
67    Do’a melihat bulan sabit
68    Do’a ketika berbuka bagi orang yang berpuasa
69    Do’a sebelum makan
70    Do’a setelah makan
71    Do’a tamu untuk orang yang menjamu makan
72    Do’a untuk orang yang memberi minum
73    Do’a apabila berbuka di rumah orang lain
74    Do’a orang yang berpuasa apabila diajak makan
75    Ucapan orang yang puasa bila dicaci
76    Do’a apabila melihat permulaan buah
77    Do’a ketika bersin
78    Bacaan bila orang kafir bersin kemudian memuji Allah
79    Do’a kepada pengantin
80    Do’a pengantin kepada dirinya
81    Do’a sebelum bersetubuh
82    Do’a ketika marah
83    Do’a apabila melihat orang yang mengalami cobaan
84    Bacaan dalam majelis
85    Do’a pelebur dosa majelis
86    Do’a kepada orang yang berkata: Ghafarallaahu laka
87    Do’a untuk orang yang berbuat kebaikan padamu
88    Cara menyelamatkan diri dari Dajjal
89    Do’a kepada orang berkata: Aku mencintaimu karena Allah
90     Do’a kepada orang yang menawarkan hartanya untukmu
91    Do’a untuk orang yang meminjami ketika membayar hutang
92    Do’a agar terhindar dari syirik
93    Do’a untuk orang yang mengatakan: Baarakallahu fiika
94    Do’a menolak firasat buruk / sial
95    Do’a naik kendaraan
96    Do’a bepergian
97    Do’a masuk desa atau kota
98    Do’a masuk pasar
99    Do’a apabila binatang tunggangan tergelincir
100    Do’a musafir kepada orang yang ditinggalkan
101    Do’a orang mukim kepada musafir
102    Takbir dan tasbih dalam perjalanan
103    Do’a musafir ketika menjelang Subuh
104    Do’a apabila mendiami suatu tempat, baik dalam bepergian atau tidak
105    Do’a apabila pulang dari bepergian
106    Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan
107    Keutamaan membaca shalawat
108    Menyebarkan salam
109    Apabila ada orang kafir mengucapkan salam
110    Petunjuk ketika mendengar kokok ayam dan ringkikan keledai
111    Petunjuk apabila mendengar anjing menggonggong
112    Mendo’akan kepada orang yang anda caci
113    Apabila memuji temannya
114    Bacaan bila dipuji orang
115    Bacaan talbiyah
116    Bertakbir pada setiap datang ke rukun Hajar Aswad
117    Do’a antara rukun Yamani dan Hajar Aswad
118    Bacaan ketika di atas bukit Shafa dan Marwah
119    Do’a pada hari Arafah
120    Bacaan di Masy’aril Haram
121    Bertakbir pada setiap melempar Jumrah
122    Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu
123    Yang dilakukan bila ada sesuatu yang menggembirakan
124    Bacaan dan perbuatan apabila  merasa sakit pada anggota badan
125    Bacaan apabila takut mengenai sesuatu dengan matanya
126    Bacaan ketika takut
127    Bacaan ketika menyembelih kurban
128    Bacaan untuk menolak gangguan setan
129    Istighfar dan taubat
130    Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir
131    Bagaimana cara Nabi Saw membaca tasbih
132    Beberapa adab dan kebaikan

DOWNLOAD KUMPULAN DOA (PDF FILE)

2 Comments

Post a Comment

Post a Comment